Vallen de restverpakkingen onder de definitie chemisch afval?

Niet uitgeharde epoxy is chemisch afval. Kokers met resten epoxy dient u daarom net als verfresten af te voeren als klein chemisch afval. Volledig lege kokers en uitgeharde epoxy, alsmede de kitten kunnen gewoon met het huisvuil worden afgevoerd.