De epoxy hardt niet (goed) uit. Wat is de oorzaak?

  • Mogelijkheid 1:
    U heeft niet goed gemengd. De epoxy moet na het mengen volledig egaal van kleur zijn.
  • Mogelijkheid 2:
    U heeft te weinig product aangemaakt. Bij zeer kleine hoeveelheden kan het voorkomen dat de mengverhouding niet geheel juist is. Gebruik minimaal een kwart van de kokerinhoud beide componenten per keer.