Zijn beschermende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk?

Het dragen van nitrile handschoenen wordt dringend aangeraden. Epoxy kan bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, allergie veroorzaken. Contact met de huid dient voorkomen te worden.