Cookie Statement

In dit Cookie Statement van Repair Care wordt uiteengezet op welke wijze via de website van Repair Care cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Repair Care

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die Repair Care zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Repair Care plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren en vallen onder de uitzonderingsregels van de cookie-wetgeving. Naast functionele cookies plaatst Repair Care cookies die slechts een beperkte tijd op uw Randapparatuur worden opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Repair Care kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers. Repair Care heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Hierdoor worden de gegevens geanonimiseerd.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Repair Care zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Repair Care heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Repair Care biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Repair Care wijst erop dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Repair Care gebruik van Google Analytics. Google plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google Analytics geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Repair Care verstrekt. Repair Care verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Repair Care heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoekers. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Repair Care heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Cookies van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op social netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Verwijderen cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan Repair Care voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hier kunt u lezen op welke wijze u binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Verder kunt u, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

Laatst gewijzigd op 23 november 2017