Conditiemeting NEN 2767 en EPA

Inzicht in de technische staat van gebouwen en onderdelen en energieprestatieadvies

Repair Care kan de uitvoering van conditiemeting NEN 2767 voor u verzorgen. Bij deze conditiemeting wordt de staat van gebouwen en onderdelen volgens een vastgelegde meet- en registreermethode vastgelegd. Repair Care heeft gecertificeerde inspecteurs in dienst die de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve en uniforme wijze kunnen en mogen beoordelen. Bovendien zijn ze specialist in het herkennen van bouwtechnische detailleringen en de hierin voorkomende problemen.

Daarnaast kan Repair Care u ook van dienst zijn op het gebied van verbetering van het energielabel voor woningen. Met een energieprestatieadvies (EPA) wordt geadviseerd hoe het energieverbruik in een woning efficiënter kan worden. Ook maatwerk kan hierbij geboden worden.

Objectieve weergave van de staat van gebouwen en haar onderdelen

Goede basis voor een meerjaren onderhoudsbegroting

Inzicht in de financiële haalbaarheid van energieverbeteringen

Neem contact op