nen-2767-en-epa-1

NEN 2767 en EPA

Wilt u inzicht in de technische staat van uw gebouwen en zijn onderdelen? Of wilt u weten hoe het energieverbruik van een woning efficiënter kan worden? Repair Care kan u hierbij helpen met haar gecertificeerde inspecteurs op het gebied van NEN 2767 en EPA.

U ontvangt van ons een heldere, uitgebreide rapportage waarbij rekening wordt gehouden met het onderhoudsbudget, het vastgoedbeleid en de financiële haalbaarheid.

Inspectie

Gedegen en duurzaam onderhoud begint met een gefundeerd advies over de juiste aanpak. Daarom verzorgt Repair Care in een vroegtijdig stadium een steekproefsgewijze inspectie. Het resultaat is een signaleringsrapport dat een goede globale indruk geeft van de technische staat van de gevel. Ook kunnen wij u in deze fase adviseren over energiebesparende maatregelen.

Speciaal voor medewerkers van woningcorporaties verzorgen wij bovendien de Opzichtersopleiding.

inspectie-1
Diensten

100% inventarisatie

Tijdens een 100% inventarisatie neemt een specialist van Repair Care elk kozijn kritisch onder de loep. Alle aantastingen worden tot in detail vastgelegd. Dit kan op basis van diverse systematieken, zoals NEN 2767.

U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage die 100% zekerheid geeft over de status van het houtwerk én de kosten van het onderhoud.

Selectie opgeleid onder­houds­bedrijf

De kwaliteit van een reparatie staat of valt met de expertise en aanpak van de applicateur. Repair Care verzorgt uiteenlopende opleidingen. Dankzij onze toetsing en de persoonsgebonden passen is eenvoudig te controleren of een applicateur aan de eisen voldoet.

Uiteraard kunnen wij u hierover ook adviseren, bijvoorbeeld via een overzicht van opgeleide bedrijven.

selectie-opgeleid-onderhoudsbedrijf-1
selectie-opgeleid-onderhoudsbedrijf

Projectbegeleiding

Het is bewezen: hoe groter onze betrokkenheid bij de uitvoering, hoe lager de faalkosten uitvallen. Daarom bezoekt Repair Care de projectlocatie voor een applicatiecheck of voor applicatieondersteuning. Zo kunnen we de kwaliteit van de reparaties beoordelen en praktische ondersteuning bieden.

Wilt u liever zelf toezicht houden op de uitvoering van een project? Volg dan onze Opzichtersopleiding.

Oplevering en monitoring

Bij oplevering van een project kan Repair Care een tienjarige onafhankelijke systeemgarantie (D.O.E.-garantie) afgeven. Wij blijven dan betrokken bij het project, ook na de oplevering. Dit doen wij door middel van periodieke controles, waardoor wij tijdig kunnen ingrijpen als de situatie daar om vraagt.

Blijvende betrokkenheid, ook na oplevering van een project.

oplevering-en-monitoring-2

Neem contact op